บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด

บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด

บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด เป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ (สหพัฒน์ ถือหุ้น 100%) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2531 ทุนจดทะเบียน 920 ล้านบาท เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105531102053 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและติดตั้ง Software โดยมีจุดมุ่งหมายในการให้บริการระดับผู้เชี่ยวชาญซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการธุรกิจยานยนต์/ศูนย์บริการ, รถเช่าและระบบบัญชี ด้วยซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากพื้นฐานความต้องการของธุรกิจภายในประเทศ

TICTA&TESCA Award

ได้รับรางวัล TICTA และ TESCA Award 3 ปีซ้อน (2010-2012)

Web Program

สามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

ASP

เขียนด้วยสถาปัตยกรรมที่เน้นความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล

Cloud Computing

เก็บข้อมูลไว้บน Cloud เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล

Report

สามารถรายงานผลต่างๆ ได้แบบละเอียด

Call Center

มีทีมงานคอยช่วยแก้ไขปัญหาและสอนการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์

Active Dealer Management

ซอฟต์แวร์โซลูชั่นที่ถูกออกแบบและพัฒนาที่เหมาะกับกลุ่มธุรกิจรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ เครื่องจักรการเกษตร ยานยนต์ ศูนย์บริการและขายอะไหล่ ศูนย์ซ่อมรถยนต์ ศูนย์เคาะพ่นสี รองรับเทคโนโลยี Cloud Computing ครอบคลุมการทำงานของธุรกิจผู้แทนจำหน่ายรถประเภทต่างๆ ทั้งการจอง การขาย การส่งมอบ การประกัน การสั่งซื้อ สินค้าและขายอะไหล่ ศูนย์บริการ ฯลฯ โดยระบบจะทำการบันทึกบัญชีรายวันให้โดยอัตโนมัติแบบครบวงจร

ระบบงานประกอบด้วย
 • ระบบงานฐานข้อมูลกลางลูกค้า
 • ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าผู้แทนจำหน่าย
 • ระบบสินค้าอะไหล่
 • ระบบผลิตภัณฑ์หลัก
 • ระบบสั่งซื้อสินค้า (ผู้แทนจำหน่ายสั่งสินค้า)
 • ระบบขายสินค้า (ผู้แทนจำหน่ายขายสินค้าให้ลูกค้า)
 • ระบบบริหารจัดการศูนย์บริการ
 • สินค้าทั่วไป
 • ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ
 • พารามิเตอร์ ทั่วไปที่ใช้ในระบบ

Active Car Rent.NET

เพื่อรองรับการทำงานของธุรกิจรถเช่าทั้งระยะสั้น (รายชั่วโมง, รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน) และระยะยาว (Operating Lease) แบบครบวงจร เช่น การเช่า (รองรับเช่าพร้อมคนขับ และอุปกรณ์เสริม) การจัดซื้อ สต็อกรถ-อะไหล่ คำนวณค่าเช่า ซ่อมบำรุง ประกันภัย-ทะเบียน รถทดแทน รวมทั้งการติดตามหนี้-รับชำระ

ระบบงานประกอบด้วย
 • ระบบงานข้อมูลลูกค้า และบัญชีดำ
 • ระบบงานรถเช่าระยะสั้น
 • รบบงานรถเช่าระยะยาว
 • ระบบการจัดการรถ
 • ระบบงานทะเบียน
 • ระบบงานประกันภัย
 • ระบบงานลูกหนี้
 • ระบบจัดซื้อ
 • ระบบสต็อกรถ-อะไหล่
 • ระบบงานส่วนรักษาความปลอดภัย

Active ERP

AccStar เป็นโปรแกรม ERP โปรแกรมบัญชี หรือระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สมบูรณ์แบบที่จะช่วยให้การทำงานในธุรกิจของคุณง่ายขึ้น ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่ ขายปลีก หรือขายส่ง ซื้อมาขายไป หรือผลิตสินค้า มีครบทุกระบบที่เชื่อมโยงกันโดยอัตโนมัติ ระบบเงินเดือน ระบบการผลิต เชื่อมโดยตรงกับระบบบัญชี ไม่มีการป้อนข้อมูลซ้ำซ้อน

ระบบงานประกอบด้วย
 • ระบบสินค้าคงคลัง
 • ระบบการจัดซื้อ
 • การขายสินค้า
 • ระบบการเงิน
 • ระบบบัญชีแยกประเภท
 • การจัดการระบบทั่วไป
 • ทรัพย์สินถาวร
 • เงินสดย่อย

สนใจติดต่อธุรกิจกับเรา?

โทรศัพท์ 02 308 0991

ลูกค้า

Mitsubishi Motors
Hyundai Motors
budget carrent
Newcity
Sun 108 shop

สมัครงาน

บริษัทฯ เปิดรับผู้ที่สนใจพัฒนาศักยภาพและการทำงานที่ดี ต้องการคนรุ่นใหม่ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ที่มีความมุ่งมั่น มาร่วมงานเพื่อรองรับการขยายทีมงานที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและพร้อมจะเติบโตไปกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯมีความประสงค์จะรับพนักงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ลักษณะงาน
 • เขียนโปรแกรม/ออกแบบพัฒนา Software ตามที่ได้รับมอบหมาย ภายในกำหนดเวลาตามแผนงาน
 • แก้ Bug โปรแกรม, แก้ Urgent Issue
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ ระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ และสามารถใช้งานรวมถึงการออกแบบระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server หรือ Oracle
 • มีประสบการณ์ ในการเขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบงาน ASP.NET Web Application, Web Service และ Crystal Report โดยใช้ภาษา VB.NET ได้
 • มีสามารถในการใช้เขียนชุดคำสั่ง SQL Statement, AJAX, Java Script, XML ได้
 • มีความรู้ และสามารถพัฒนาระบบ ADMS , Car Rent, Hire Purchase, Financial, ERP, Workflow, Accounting
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio .NET 2010 หรือ 2012
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เรียนรู้เทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
ลักษณะงาน
 • จัดทำ Test Case , Test Plan
 • ทดสอบระบบตาม Requirement
 • ส่ง Defect Log ให้ Programmer
 • Re-test Defect Log ที่ส่งกลับมาจาก Programmer
 • จัดทำ Test Summary Report
 • ทำคู่มือการติดตั้งโปรแกรม User Manual
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ ระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1-7 ปี หากมีความรู้และประสบการณ์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ ADMS, Hire Purchase / Car Rent / Finance / Core Bank จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานได้เป็นอย่างดี เช่น โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เรียนรู้เทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
ลักษณะงาน
 • ช่วยให้การผลิตซอฟท์แวร์ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ Programmer และ System Analyst
 • ช่วยเหลือเรื่องการอธิบายซอฟต์แวร์ให้ลูกค้าเข้าใจการทำงานที่กระทบ หรือไม่สอดคล้องระหว่างระบบงาน
 • ร่วมงานกับ PM, Programmer และ System Analyst ในการกำหนดแนวทางของซอฟท์แวร์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 • จัดทำ URD หรือ BRD (User Requirement Document หรือ Business Requirement Document)
 • ให้คำปรึกษา และแนะนำลักษณะของซอฟต์แวร์ที่ควรจะเป็นให้แก่ System Analyst
 • ประสานงานโครงการและบันทึกรายงานการประชุมแต่ละโครงการ
 • Post Implementation
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ ระหว่าง 25-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน ชัดเจน
 • สามารถใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารความต้องการของลูกค้า
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และสื่อสารกับผู้อื่นให้เข้าใจได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
ลักษณะงาน
 • ออกแบบและวางระบบของ Software ตามความต้องการของลูกค้า
 • วิเคราะห์ระบบงาน เขียนวัตถุประสงค์ และกำหนดขอบเขตงานให้ครอบคลุมระบบงานทั้งหมด
 • ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบผลและแผนการดำเนินงานของโครงการจาก PM
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบระบบงาน และการพัฒนาโปรแกรม
 • พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ C#, VB, VB.Net, PHP, Java, และโปรแกรม Web Page และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมที่จะพัฒนางานของบริษัทฯ
 • ขยัน อดทน ชื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในงาน
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 1. ประกันสังคม
 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. เบิกค่ารักษาพยาบาล
 4. ตรวจสุขภาพประจำปี
 5. ฉีดวัคซีนประจำปี
 6. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 7. เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
 8. ค่าเดินทางกรณีออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
 9. สหกรณ์ออมทรัพย์
 10. เงินกู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของธ.ออมสินและธ.อาคารสงเคราะห์
 11. รถรับ-ส่งพนักงาน
 12. ปรับเงินประจำปี
 13. โบนัสประจำปี
 14. งานเลี้ยงประจำปี

ติดต่อเรา

 • เลขที่ 2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ : 02 308 0991
 • โรงงานบะหมี่ : 037 205 840
 • รถเช่า/ธุรกิจขนส่ง : 02 308 0108
 • ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ : 02 308 0990
 • sales-software@chokchaipibul.com
 • วันจันทร์-วันศุกร์
 • 08.30 - 17.30 น.